Nekretnine i zemljišne knjige

NEKRETNINE I ZEMLJIŠNE KNJIGE

• sastav predugovora i ugovora o kupoprodajni nekretnina;
• usklađivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnina;
• zastupanje u svim vrstama zemljišnoknjižnih postupaka;
• provođenje pojedinačnih ispravnih postupaka;
• pravna provjera statusa nekretnina (dubinskog pravnog snimanja nekretnine) te savjetovanje vezano uz ispravljanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnina (izvidi nekretnina, izvidi stanja u katastru i zemljišnim knjigama, brisanje tereta);
• ispitivanje prava vlasništva za kupca nekretnine;
• pravna podrška tijekom postupka kupoprodaje nekretnine na području Republike Hrvatske;
• provedba pravomoćnih presuda, ugovora, sudskih i izvansudskih nagodbi kroz zemljišne knjige;
• sastav ugovora vezanih za stjecanje ili opterećenje nekretnine (npr. ugovor o kupoprodaji, ugovor o zasnivanju založnog prava, ugovora o građenju);

Nekretnine odvjetnik Zagreb

Zastupanje u postupcima vezanim za stjecanje i opterećenje nekretnina (npr. darovanje, plodouživanje) te provođenje potrebnih upisa u zemljišne knjige i druge registre;

Pravno savjetovanje, sastavljanje i analiza ugovora o:
• zakupu poslovnih prostora, ugovora o najmu nekretnine;
• stjecanju i prijenosu ograničenih stvarnih prava na nekretninama (hipoteke, služnosti, pravo građenja);
• pribavljanje lokacijskih, uporabnih i drugih dozvola u postupcima vezanim uz nekretnine i građenje;

Sastavljanje ugovora o:
• projektiranju i gradnji;
• ulaganju u nekretnine;
• zasnivanju stvarnih služnosti;
• zasnivanju različitih tereta na nekretninama;
• ortački ugovori vezani uz nekretnine;
• predinvesticijske aktivnosti – Due Diligence;
• zastupanje u postupcima radi:
• smetanja posjeda;
• zasnivanja nužnog prolaza;
• zasnivanja služnosti puta;
• zasnivanja plodouživanja;
• uređenja međe;

Ostale pravne radnje iz područja stvarnog, zemljišnoknjižnog prava te pravnih odnosa vezanih uz nekretnine.

Dogovorite savjetovanje

Odvjetnica Plevnjak pruža pravno savjetovanje prema unaprijed dogovorenom terminu.

Molimo Vas da pošaljete upit za termin putem kontakt forme ili na navedene kontakt podatke.

Adresa

Ulica Charlesa Darwina 6G
10 000 Zagreb

Email

Telefon

099 3315 880

Društvene mreže